Privacy statement

Dit is de privacyverklaring van Questo Softare B.V. In deze verklaring leest u meer over de manier waarop Questo Software persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Daarnaast willen wij u in deze verklaring ook wijzen op uw rechten met betrekking tot gegevensverzameling.

Inhoud

1. Over Questo Software

U leest de privacyverklaring van Questo Software B.V. Questo Software ontwikkelt maatwerk softwareoplossingen met name voor bedrijven. Onderdeel van onze werkzaamheden is het online aanbieden van diensten. Questo Software B.V. staat ingeschreven in de kamer van koophandel Oost Brabant onder nummer 17207215.

Voor onze dienstverlening online zijn er situaties waarin wij persoonsgegevens verzamelen. Graag willen wij u daarover informeren. Dat doen we door middel van deze verklaring.

Als u vragen of opmerkingen heeft over het gebruik van uw gegevens door Questo Software, neem dan gerust contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via e-mail op het adres info@questosoftware.nl of telefonisch via het nummer 073-747 0101.

2. Doel gegevens

Questo Software verzamelt gegevens om een aantal diensten te kunnen aanbieden. Deze diensten worden hieronder uiteengezet.

2.1 Contact opnemen

Als u op onze website het contactformulier invult dan worden de gegevens die u hier invult verzamelt. Het gaat hier echter alleen om benodigde gegevens om ook daadwerkelijk contact met u op te kunnen nemen. Hiervoor hebben wij uw naam, uw bedrijfsnaam, een e-mailadres, een telefoonnummer en mogelijk een korte verklaring nodig waarom u contact wilt opnemen.

2.2 Toegang tot online downloads

Klanten van Questo Software hebben toegang tot het online update platform. Op dit platform worden updates uitgegeven van software oplossingen die Questo Software geleverd heeft. Voor de toegang tot dit platform is een gebruikersaccount noodzakelijk. In dit account wordt een gebruikersnaam, een e-mailadres, een wachtwoord en een lijst met producten bijgehouden waarvoor downloads toegankelijk zijn.

Om in het downloadcentrum te kunnen tonen welke downloads nieuw zijn en welke u al eerder gedownload zijn, houden we ook bij of en wanneer u een update gedownload heeft.

2.3 Online software activatie

Sommige producten van Questo Software zijn voorzien van online product activatie. Hierbij wordt bij gebruik van het programma een licentiebestand opgehaald. Voor deze functionaliteit worden dezelfde accounts gebruikt als voor de online downloads. Als u gebruik maakt van producten waarvoor online activatie van toepassing is, dan wordt door ons bijgehouden welke functies van de software u kunt gebruiken.

De producten die gebruik maken van online activatie worden gekoppeld aan de computer waarop u de software gebruikt. Er wordt daarom een hardware id gegenereerd om uw computer te identificeren. Voor het samenstellen van het hardware id wordt het serienummer van uw processor en moederbord gebruikt.

Als u een nieuwe computer in gebruik neemt dan zal uw hardware id anders zijn dan uw oude computer. Wij zullen bij ingebruikname van een nieuwe computer niet direct de oude hardware id verwijderen. Dit doen we om het heen en weer schuiven van software licenties tussen meerdere computersystemen te voorkomen. In veel overeenkomsten is namelijk overeengekomen dat de software op een specifiek aantal systemen gebruikt mag worden. Wij willen u echter niet onnodig belemmeren als u een nieuwe computer heeft aangeschaft om die eerst te autoriseren voor u onze software kunt gebruiken.

3. Ontvangers

De gegevens die Questo Software van u verzamelt worden alleen door Questo Software gebruikt. Wij maken geen gebruik van derde partijen voor hosting van online services; wij beheren onze servers zelf.

3.1 Qweb mailfilter

Een uitzondering hierop vormt de inkomende e-mail. Alle inkomende e-mail wordt via de QFilter service van Qweb gerouteerd.

4. Opslagperiode

De verwerkte gegevens worden voor langere tijd bewaard door Questo Software. We bewaren de gegevens niet langer dan nodig voor het uitvoeren van onze activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling de gegevens langer moeten bewaren.

Voor het aanbieden van online activatie en het downloadcentrum geldt (tenzij anders overeengekomen) dat u toegang houdt tot deze diensten. Dat betekent dat we uw gegevens moeten bewaren tot u ons verzoekt om de toegang te beƫindigen.

5. Beveiliging

Uw gegevens worden enkel verwerkt op systemen in beheer van Questo Software B.V. Wij maken geen fysieke kopieƫn anders dan een dagelijkse back-up.

Enkele van de gegevens die Questo Software verwerkt vragen om wat speciale aandacht. Deze gegevens worden hieronder verder uitgewerkt.

5.1 Hardware id's online activatie

Eerder in deze verklaring is de verwerking van hardware id's benoemd voor het uitvoeren van online activatie van software. Hier willen we iets dieper ingaan op hoe deze gegevens verwerkt worden.

Er worden geen directe serienummers verzonden naar Questo Software. In plaats daarvan wordt een SHA-512 hash berekend op basis van die serienummers. Deze berekende waarde wordt als hardware id door Questo Software verwerkt. Door het gebruik van hashes kunnen de oorspronkelijke serienummers niet achterhaald worden.

5.2 Wachtwoorden

Voor toegang tot uw downloads en de online activatie werken we met wachtwoorden. Het is van belang om wachtwoorden veilig op te slaan. Wij slaan wachtwoorden zo op dat we ze niet terug kunnen lezen. Wij kunnen u daarom niet uw wachtwoord opsturen als u dat vergeten bent. In plaats daarvan maken we een nieuw wachtwoord voor u aan. U kunt ook de optie wachtwoord vergeten gebruiken bij het inlogvenster.

6. Rechten

Wij willen u graag nog wijzen op de rechten die u heeft met betrekking tot de gegevensverwerking door Questo Software.

6.1 Recht op inzage

U heeft het recht om uw gegevens op te vragen die Questo Software van u verwerkt heeft. Dit doet u door een e-mail te sturen aan het adres info@questosoftware.nl. Voor een vlotte afhandeling willen wij u verzoeken om te mailen met het mailadres waarmee u inlogt in onze online omgevingen.

Wij sturen het overzicht terug naar het mailadres wat bij ons bekend is. Indien u een verzoek van een ander mailadres indient kan het daarom zijn dat het antwoord op uw verzoek niet op het mailadres binnenkomt waarmee u de aanvraag gedaan heeft. Dit doen we om te voorkomen dat derden onterecht overzichten van onze klanten kunnen opvragen.

6.2 Recht op rectificatie

Als uw gegevens niet kloppen of gewijzigd zijn dan heeft u recht op rectificatie. Daar werken we graag aan mee omdat correcte gegevens zowel voor u als ons van belang zijn. Voor een deel kunt u uw gegevens zelf wijzigen in onze online omgeving. Waar dat niet kan kunt u contact met ons opnemen.

6.3 Recht op overdracht

Als u gegevens nodig heeft die beheerd worden door Questo Software die u nodig heeft om over te stappen naar een andere partij dan heeft u recht op overdracht. Wij verwachten echter dat er om over te kunnen stappen geen gegevens nodig zullen zijn. De account- en licentiegegevens die wij verwerken zijn namelijk specifiek voor onze dienstverlening.

6.4 Recht op wissen van gegevens

Als u niet langer wilt dat uw gegevens door Questo Software vastgelegd zijn dan heeft u recht op het laten wissen van uw gegevens. Het wissen van uw gegevens heeft wel gevolgen voor toegang tot onze online diensten. Het is immers niet mogelijk om toegang te geven als uw account gewist werd.

6.5 Recht op het indienen van een klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vindt dat Questo Software niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. U kunt de klacht indienen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

6.6 Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Als u niet wilt dat Questo Software uw gegevens gebruikt dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@questosoftware.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

7. Plichten

Questo Software verwerkt persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan de toegang tot onze online diensten. Wij zullen uw gegevens nooit aan derden verkopen.

De gegevens die verplicht zijn om aan ons aan te leveren zijn de minimaal benodigde gegevens om onze diensten aan u aan te kunnen bieden. Wij hebben uw e-mailadres bijvoorbeeld nodig om u in te lichten als er updates voor u beschikbaar zijn. Als de verplichte gegevens niet worden aangeleverd dan kan Questo Software de dienst niet aanbieden.

Als het nodig is om uw de gegevens die u aangeleverd heeft te delen met andere partijen dan hierboven aangegeven dan zal eerst om toestemming aan u gevraagd worden.

Questo Software behoudt zich het recht voor om de gegevens te openbaren als dit wettelijk vereist is of als Questo Software dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Questo Software te beschermen. Wij zullen daarbij trachten uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u naar aanleiding van dit statement nog vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

Questo Software B.V.

Mandenmaker 30
5253 RC Nieuwkuijk

+31(0)73 - 747 0101

info@questosoftware.nl